skip to Main Content
ДЕН 1 – 30 ЮЛИ

09:30     ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

10:30     СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

16:00     ЛЕКЦИЯ “WE ARE INTER”

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 2 – 31 ЮЛИ

09:30     СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     PRO EVOLUTION SOCCER ТУРНИР – I кръг

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 3 – 1 АВГУСТ

09:30     СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     PRO EVOLUTION SOCCER ТУРНИР – I кръг / ПОСЕЩЕНИЕ НА АНТИЧНА КРЕПОСТ ГР. БЯЛА

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 4 – 2 АВГУСТ

09:30     СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     PRO EVOLUTION SOCCER ТУРНИР – 2 кръг

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 5 – 3 АВГУСТ

09:30     СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     PRO EVOLUTION SOCCER ТУРНИР – 3 и 4 кръг / ПОСЕЩЕНИЕ ЗООКЪТ С. ГОРИЦА

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 6 – 4 АВГУСТ

09:00     PRO EVOLUTION SOCCER ТУРНИР – ФИНАЛИ

09:30     ФИНАЛЕН ТУРНИР

11:30     ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

*Запазваме правото да правим корекции по програмата, в случай на непредвидени обстоятелства или за целите на по-добрата организиация.

Back To Top