skip to Main Content
ДЕН 1 – 2 АВГУСТ

17:00    ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 2 – 3 АВГУСТ

09:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     КУЛТУРНА ПРОГРАМА

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 3 – 4 АВГУСТ

09:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     КУЛТУРНА ПРОГРАМА

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 4 – 5 АВГУСТ

09:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     КУЛТУРНА ПРОГРАМА

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 5 – 6 АВГУСТ

09:00    СУТРЕШНА ТРЕНИРОВКА

15:30     КУЛТУРНА ПРОГРАМА

17:30     СЛЕДОБЕДНА ТРЕНИРОВКА

ДЕН 6 – 7 АВГУСТ

09:00     ТРЕНИРОВКА И ФИНАЛЕН ТУРНИР

11:30     ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

*Запазваме правото да правим корекции по програмата, в случай на непредвидени обстоятелства или за целите на по-добрата организиация.

Back To Top